Al món immobiliari, és crucial entendre els conceptes de compravenda i plusvàlua municipal abans de prendre decisions d’inversió. A VIUHI t’expliquem el més essencial que cal saber sobre aquests temes.

Comencem amb la compravenda. En adquirir una propietat, és essencial conèixer els impostos associats. L’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) s’aplica a la compra d’habitatges de segona mà. Tot i això, si estàs comprant un habitatge nou, hauràs de pagar l’impost sobre el valor afegit (IVA). Tots dos impostos poden variar segons la ubicació i el valor de la propietat, per la qual cosa és crucial investigar les taxes aplicables a la teva zona específica.

Pel que fa a la plusvàlua municipal, fa referència a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost s’aplica quan vens una propietat i ha experimentat un augment de valor des de l’adquisició. La plusvàlua municipal és recaptada per l’ajuntament i es calcula segons el valor cadastral del sòl i el temps que has estat propietari de la propietat. És essencial tenir en compte que, malgrat el nom, aquest impost es pot aplicar fins i tot si has venut la propietat a un preu menor al de compra.

Un aspecte important a considerar és que la plusvàlua municipal ha estat objecte de controvèrsia en els darrers anys. Alguns tribunals han qüestionat la seva legalitat en casos on no hi ha hagut un augment real del valor del terreny. Per tant, és recomanable assessorar-se amb un professional per assegurar-se que entén completament la situació específica de cada transacció.


En embarcar-te en una compravenda, tingues en compte tots els impostos associats, com l’ITP o l’IVA, així com la plusvàlua municipal. L’assessorament d’un professional immobiliari pot marcar la diferència en garantir que comprenguis i compleixis totes les obligacions fiscals.

Per aconsellament personalitzat sobre la compra i venda de propietats i els impostos associats, posa’t en contacte amb nosaltres avui mateix. Estem aquí per ajudar-te a navegar pel complex món de la inversió immobiliària amb confiança i èxit.