L’adquisició o la venda de propietats és una experiència emocionant, però també pot ser un laberint complicat quan es tracta de la part fiscal. Comprendre com funcionen els impostos sobre la compravenda de propietats i com optimitzar-los pot marcar la diferència en la teva situació financera. A VIUHI t’expliquem els conceptes bàsics i et proporcionem estratègies pràctiques per minimitzar la teva càrrega fiscal.


ÍNDEX DE CONTINGUTS

  1. Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)
  2. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  3. Plusvàlua Municipal
  4. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  5. Deduccions i Bonificacions
  6. Assessorament professional
  7. Planificació fiscal

Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Plusvàlua Municipal

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Deduccions i Bonificacions

Assessorament professional

Consulta amb un assessor fiscal o un advocat especialitzat en temes immobiliaris per obtenir orientació personalitzada segons la teva situació.

Planificació fiscal

Abans de realitzar la transacció, considera la possibilitat de fer una planificació fiscal per optimitzar la teva situació tributària.

Entendre i optimitzar els impostos sobre la compravenda de propietats implica conèixer les taxes aplicables, aprofitar les deduccions disponibles i planificar amb cura la transacció. No dubtis a buscar assessorament professional per assegurar-te de prendre decisions encertades i maximitzar els teus beneficis al mercat immobiliari.